header
Meny
 Forsiden
 Om Oss
 Opsys Web
 Verksted
 Kurs
 Fjernsupport
 For optikere


logo


Fjerninnslipning
Fjerninnsliping er et system der optiker har en leser i butikken som digitalt leser av innfatningens fasong. Denne sendes til leverandøren sammen med glassbestillingen over en sikker internettkobling. Leverandøren sliper så glassene ferdig både med styrke og fasong, slik at optikeren kan sette glassene direkte inn i innfatningen, uten videre bearbeiding.

Sentralslip har et samarbeid med Essilor Norge om felles system for fjerninnsliping av brilleglass. Systemet som benyttes er Presize, og Sentralslip kan motta bestillinger fra alle optikere med denne type innfatningslesere.

Toleransegrenser
Det er ikke noen norsk standard i dag som regulerer toleranser for innslipningsfeil. En rekke land i Europa har derimot nasjonale standarder, og vi har hentet vår fra det Sveitsiske Optikerforbund (1). Vi har derimot Norsk Standard for kvalitet av ikke ferdigslipte brilleglass (2).
Ut fra de kvalitetskrav som der er fastsatt, passer den Sveitsiske normen bra. Det vil med tiden bli en norsk standard på innslipningsfeil, og hvor den vil gjelde.

Når ikke noe annet er angitt går du ut ifra høyden på progressive glass og bifokale glass er fra laveste punktet i innfatningen. PD senteret, på enstyrke glass, vil bli lagt på den horisontale linjen (datum linjen) hvis ikke annet er angitt. Ved høye styrker og asfæriske brilleglass bør høyde bli lagt i gjennomblikkspunktet. Ved prisme korreksjoner må PD endres med 0.3 mm mot basisretning pga øyets rotasjonspunkt ikke er lik PD.

Ved innsliping av progressive brilleglass og rengjøring kan en del av oppmerkingen forsvinne. En må da merke opp gjennomblikkspunktet og de perifere merkene på horisontal linjen med tusj.

Opprettingen av brillene skal være standard. Hvis avstands-PD på en bifokal brille er oppgitt, skal en beregne ut nær-PD. (vanligvis 4 mm totalt mindre enn avstands-PD). I utgangspunktet skal det i en metallbrille ikke være spenning i mineralske glass.
Det skal normalt ikke være riper på glassene. Er ripene mindre enn inngravert typebetegnelse kan det forekomme, men ikke sentralt.

Enstyrke glass:

 • Totalt 0.50 pdpt horisontalt
 • Totalt 0.25 pdpt vertikal
 • Akse avvik
  -0.25 cyl = 4 grader
  -0.50 cyl til –1.0 cyl = 3 grader
  -1.25 cyl til – 3.00 cyl = 2 grader
  over –3.00 cyl = 1 grad.

Flerstyrke glass:

 • 1.0 mm PD feil
 • 1.0 mm høydefeil ved briller som har fast bro
 • Aksepterer 1.5 mm høydefeil ved briller som har nesesteg

Bifokale glass:

 • 1.0 mm PD feil
 • 1.0 mm høydefeil ved briller som har fast bro
 • Aksepterer 1.5 mm høydefeil ved briller som har nesesteg
Leveringstider
Vårt verksted utfører ulike typer av montering og innslipning av brilleglass. Følgende leveringstider bør påregnes: NB: Gjelder arbeidsdager etter mottak av glass og innfatning.
 • Garnityrbriller:
  2 arbeidsdager
 • Nylontråd/Rilling:
  1 arbeidsdag
 • Vanlig briller:
  1 arbeidsdag
 • Fjerninnslip:
  1 arbeidsdag

 
Gladengvn. 3B, Pb. 6074 Etterstad, 0601 Oslo, Tlf. 23 12 24 00, Faks. 800 32 515 / 22 68 71 74